Mit tartalmaz a kipufogógáz?

Az 1960-as évek végéig az ipari termelés volt a légszennyezés legfőbb forrása a városokban. Napjainkban viszont az ipari és fűtési technológiák korszerűsítése, valamint a nagyüzemek városokból történő kitelepítése következtében

Mit tartalmaz a kipufogógáz?

A hatvanas évektől kezdtek a környezetvédelmi előírások a gépjárműmotorok fejlesztésében is szemponttá válni. Kaliforniában azonosították először a légkörben a fotokémiai füstködöt (szmogot), melynek létrejöttében a gépjárművek kipufogógáz alkotói játsszák a meghatározó szerepet. A további vizsgálatok feltárták a kipufogógáz emberi szervezetre káros részeit; ezek sorában olyanokat is találtak, melyekről addig tudomásunk sem volt. Ez késztette arra a törvényalkotókat, hogy a belsőégésű motorokkal szemben támasztott követelményrendszer első elemévé tegyék a környezetvédelmi előírásokat.
A közúti gépjárművek a felhasznált tüzelőanyag szerint alapvetően két csoportba sorolhatók : benzinnel és dízelolajjal üzemeltetettek. A benzin és a levegő keverékének tökéletes égésekor szén-dioxid (CO 2 ) és víz keletkezik. Az üzemanyag tökéletes égéséhez szükséges optimális levegő—üzemanyag tömegarány 14,5. Az ettől való eltérés tökéletlen égést okoz, amely levegőszennyező gázok: szén-monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NO x ), poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegyületek (VOC-k) és aeroszolok (szálló por) kibocsátását eredményezi. A városokban az antropogén (az emberi tevékenység révén keletkező) NO x 47%-át, a CO 65—80%-át, a szénhidrogének 50%-át a gépjárművek juttatják a levegőbe. Ezen túl egy átlagos gépjármű több mint 1000 egyéb szennyezőt, közöttük kormot, cinket, nikkelt, krómot, benzolt és aldehideket bocsát ki. A levegő—üzemanyag arányon kívül a szennyező anyagok mennyiségét befolyásolja még a motor felépítése, műszaki állapota, továbbá meghatározó, hogy a jármű gyorsul, egyenletesen halad, fékez vagy éppen üresjáratban van.

 

Forrás: http://www.lelegzet.hu/archivum/2002/03/0176.hpp.html